MANDAAT VOOR VERTEGENWOORDIGING IN RECHTSGEDING 

meerderjarige persoon gedomicilieerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Formulier terug te sturen naar info@wearenature.brussels

 

Ik, ondergetekende :

 

Voornaam:

 

Naam:

 

Geboortedatum: 

 

Rijksregisternummer:

 

Wettelijke woonplaats: 


Email:



  1. geef een mandaat aan Mr. Vincent LETELLIER om me te vertegenwoordigen als mede-eiser in het kader van de rechtszaak ingediend door de vzw We Are Nature.brussels met het oog op het bekomen van een moratorium op de vernieling van de natuurlijke ruimten en levende bodems van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; 

 

  1. verklaar woonplaats te kiezen bij zijn kabinet voor de noden van de procedure ;

 

  1. geef een mandaat aan de vzw We Are Nature.Brussels, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0799.727.386 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 1170 Watermael-Boitsfort, om alle beslissingen te nemen betreffende de strategie en de richting van het proces, met inbegrip van de beslissing om elk beroep in te dienen dat ze verantwoord acht. 

 

Dit mandaat is gegeven, rekening houdend met het engagement van de vzw We Are Nature.Brussels om alle kosten van de verdediging en de gerechtskosten te dragen, hetgeen door Mr. LETELLIER uitdrukkelijk erkend wordt door zijn aanvaarding mij te vertegenwoordigen.

 

Gedaan te  op

 

Handtekening 



De gegevens opgenomen in dit formulier worden uitsluitend gebruikt in het kader van de communicatie nodig voor de procedure (dagvaarding) en worden opgenomen in de procedurele akten, neergelegd bij de rechtbank, waar het Brussels Gewest, als verweerder, toegang toe zal hebben. Ze worden niet bekendgemaakt of verspreid.

 

 


DOWNLAD HET MANDAAT VOOR VOLWASSENEN